ფილტრები

ფილტრები

-
-
-
-
-
-
-

ახლახანს ნახეთ:

ჭაღები/ჭერის თანამედროვე

 • საქონლის კოდი: 34491
 • სიგxსიმxსიღ: 380x75x380 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
974 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 34492
 • სიგxსიმxსიღ: 580x120x590 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 982 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 34493
 • სიგxსიმxსიღ: 590x120x640 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 440 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 34499
 • სიგxსიმxსიღ: 380x75x380 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
974 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 34500
 • სიგxსიმxსიღ: 580x120x590 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 982 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 34501
 • სიგxსიმxსიღ: 590x120x640 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 440 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 37916
 • სიგxსიმxსიღ: 350x330x350 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 089 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 37917
 • სიგxსიმxსიღ: 470x330x470 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 613 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 37918
 • სიგxსიმxსიღ: 470x330x470 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 556 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 37919
 • სიგxსიმxსიღ: 580x330x580 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 376 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 37920
 • სიგxსიმxსიღ: 580x330x580 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 291 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 37923
 • სიგxსიმxსიღ: 350x330x350 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 146 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38014
 • სიგxსიმxსიღ: 450x160x450 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 8 ცალი.
არის 8 ცალი.
2 562 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38015
 • სიგxსიმxსიღ: 450x160x450 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 562 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38016
 • სიგxსიმxსიღ: 600x170x600 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
4 141 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38017
 • სიგxსიმxსიღ: 600x170x600 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
4 141 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38069
 • სიგxსიმxსიღ: 350x310x350 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 464 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38070
 • სიგxსიმxსიღ: 350x310x350 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 464 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38071
 • სიგxსიმxსიღ: 510x310x510 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 329 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38072
 • სიგxსიმxსიღ: 510x310x510 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 300 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38150
 • სიგxსიმxსიღ: 900x300x1100 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 614 ლარი.
4 306 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38846
 • სიგxსიმxსიღ: 550x230x550 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 205 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38847
 • სიგxსიმxსიღ: 550x230x550 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 205 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38848
 • სიგxსიმxსიღ: 700x230x700 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 850 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38849
 • სიგxსიმxსიღ: 700x230x700 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 850 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38850
 • სიგxსიმxსიღ: 870x300x870 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 183 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38851
 • სიგxსიმxსიღ: 900x315x900 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 319 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38852
 • სიგxსიმxსიღ: 940x335x940 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 376 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38853
 • სიგxსიმxსიღ: 870x300x870 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 183 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38854
 • სიგxსიმxსიღ: 900x315x900 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 319 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38855
 • სიგxსიმxსიღ: 940x335x940 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 376 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38856
 • სიგxსიმxსიღ: 870x300x870 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 062 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38857
 • სიგxსიმxსიღ: 900x315x900 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 198 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38858
 • სიგxსიმxსიღ: 940x335x940 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 254 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38859
 • სიგxსიმxსიღ: 870x300x870 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 062 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38860
 • სიგxსიმxსიღ: 900x315x900 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 198 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38861
 • სიგxსიმxსიღ: 940x335x940 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 254 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38862
 • სიგxსიმxსიღ: 870x300x870 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 062 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38863
 • სიგxსიმxსიღ: 900x315x900 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 198 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38864
 • სიგxსიმxსიღ: 940x335x940 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 254 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38865
 • სიგxსიმxსიღ: 900x315x900 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 263 ლარი.
1 971 ლარი.
2 101 ლარი.
2 154 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38869
 • სიგxსიმxსიღ: 460x290x780 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 615 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38870
 • სიგxსიმxსიღ: 460x290x780 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 615 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38871
 • სიგxსიმxსიღ: 580x330x880 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 583 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38872
 • სიგxსიმxსიღ: 610x345x910 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 720 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38873
 • სიგxსიმxსიღ: 650x365x950 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 720 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38874
 • სიგxსიმxსიღ: 580x330x880 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 583 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38875
 • სიგxსიმxსიღ: 610x345x910 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 720 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38876
 • სიგxსიმxსიღ: 650x365x950 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 720 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38877
 • სიგxსიმxსიღ: 460x290x780 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 494 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38878
 • სიგxსიმxსიღ: 490x305x810 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 630 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38879
 • სიგxსიმxსიღ: 530x325x850 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 630 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38880
 • სიგxსიმxსიღ: 460x290x780 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 494 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38881
 • სიგxსიმxსიღ: 460x290x780 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 494 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38882
 • სიგxსიმxსიღ: 490x305x810 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 630 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38883
 • სიგxსიმxსიღ: 490x305x810 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 630 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38884
 • სიგxსიმxსიღ: 530x325x850 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 630 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38885
 • სიგxსიმxსიღ: 530x325x850 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 630 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38886
 • სიგxსიმxსიღ: 580x330x880 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 583 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38887
 • სიგxსიმxსიღ: 610x345x910 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 720 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38888
 • სიგxსიმxსიღ: 650x365x950 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 720 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38889
 • სიგxსიმxსიღ: 580x330x880 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 583 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38890
 • სიგxსიმxსიღ: 610x345x910 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 720 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38891
 • სიგxსიმxსიღ: 650x365x950 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 720 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38892
 • სიგxსიმxსიღ: 460x290x780 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 494 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38893
 • სიგxსიმxსიღ: 490x305x810 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 630 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38894
 • სიგxსიმxსიღ: 530x325x850 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 630 ლარი.
1 430 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38913
 • სიგxსიმxსიღ: 450x300x450 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
916 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38914
 • სიგxსიმxსიღ: 450x300x450 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
916 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38916
 • სიგxსიმxსიღ: 870x300x870 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 183 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 38917
 • სიგxსიმxსიღ: 580x330x880 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 615 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32539
 • სიგxსიმxსიღ: 550x520x550 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 545 ლარი.
3 349 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32242
 • სიგxსიმxსიღ: 900x250x900 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
10 540 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32243
 • სიგxსიმxსიღ: 980x250x980 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 3 ცალი.
არის 3 ცალი.
10 450 ლარი.

ჭაღები/ჭერის განათება LED

 • საქონლის კოდი: 34109
 • სიგxსიმxსიღ: 930x200x930 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
2 446 ლარი.
3 867 ლარი.

ჭაღები/ჭერის loft

 • საქონლის კოდი: 38284
 • სიგxსიმxსიღ: 550x500x550 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 595 ლარი.
3 405 ლარი.

ჭაღები/დასაკიდი კლასიკა

 • საქონლის კოდი: 32930
 • სიგxსიმxსიღ: 640x1780x640 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
1 872 ლარი.
3 339 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32932
 • სიგxსიმxსიღ: 740x1820x740 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 8 ცალი.
არის 8 ცალი.
2 048 ლარი.
4 761 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 34004
 • სიგxსიმxსიღ: 750x710x750 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 4 ცალი.
არის 4 ცალი.
4 203 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32600
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1640x600 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 8 ცალი.
არის 8 ცალი.
3 289 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32601
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1640x600 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 1 ცალი.
არის 1 ცალი.
1 989 ლარი.
2 976 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32693
 • სიგxსიმxსიღ: 750x1710x750 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 4 ცალი.
არის 4 ცალი.
4 729 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32948
 • სიგxსიმxსიღ: 570x1770x570 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
3 144 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32949
 • სიგxსიმxსიღ: 570x1770x570 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
3 277 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32950
 • სიგxსიმxსიღ: 570x1770x570 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
3 285 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32951
 • სიგxსიმxსიღ: 660x1930x660 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
4 294 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32952
 • სიგxსიმxსიღ: 660x1930x660 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
4 376 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32953
 • სიგxსიმxსიღ: 660x1930x660 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
3 903 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 35581
 • სიგxსიმxსიღ: 650x1100x650 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
7 909 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 35582
 • სიგxსიმxსიღ: 650x1100x650 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 4 ცალი.
არის 4 ცალი.
7 709 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 35583
 • სიგxსიმxსიღ: 890x1400x890 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
14 251 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 35584
 • სიგxსიმxსიღ: 890x1400x890 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 3 ცალი.
არის 3 ცალი.
14 480 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 35596
 • სიგxსიმxსიღ: 820x890x820 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
6 837 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32929
 • სიგxსიმxსიღ: 640x1780x640 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
2 099 ლარი.
3 518 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32931
 • სიგxსიმxსიღ: 740x1820x740 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 3 ცალი.
არის 3 ცალი.
4 328 ლარი.
12 397 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 35704
 • სიგxსიმxსიღ: 810x460x810 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
4 744 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32247
 • სიგxსიმxსიღ: 520x530x520 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 283 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 31714
 • სიგxსიმxსიღ: 520x760x520 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 1 ცალი.
არის 1 ცალი.
2 429 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 31713
 • სიგxსიმxსიღ: 520x760x520 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
2 378 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 31716
 • სიგxსიმxსიღ: 660x1900x660 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
3 497 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 32632
 • სიგxსიმxსიღ: 520x530x520 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
2 283 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 31683
 • სიგxსიმxსიღ: 750x1700x750 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
7 588 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 31684
 • სიგxსიმxსიღ: 750x1800x750 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
7 121 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 31685
 • სიგxსიმxსიღ: 750x1850x750 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
10 738 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 31686
 • სიგxსიმxსიღ: 750x1950x750 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 1 ცალი.
არის 1 ცალი.
10 706 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 31706
 • სიგxსიმxსიღ: 520x1700x520 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
3 269 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 31707
 • სიგxსიმxსიღ: 670x1760x670 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
7 650 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 31708
 • სიგxსიმxსიღ: 670x1800x670 მმ
 • Lightstar (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
7 092 ლარი.