შეკვეთის მინიმალური თანხაა 100 ლარი.

ჩვენ გვაქვს ფასდაკლებების და სხვა ბონუსების კუმულაციური სისტემა!

1 000 ლარიდან - 2%
1 500 ლარიდან - 3%
3 000 ლარიდან - 4%
4 500 ლარიდან - 5%
5 600 ლარიდან - 6%
8 500 ლარიდან - 7%
11 000 ლარიდან -8%
16 000 ლარიდან-10%

ფასდაკლება "პენსიონერებისთვის - 5%" ვრცელდება მხოლოდ განყოფილებაზე "განათება" და არ ვრცელდება ზემოთ ჩამოთვლილ მწარმოებლებზე (ნათურები, ჭაღები)!

ფასდაკლება მრავალშვილიან ოჯახებზე - 5% (მრავალშვილიანი ოჯახის მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში) - მხოლოდ "განათება" განყოფილებაზე და არ ვრცელდება ზემოთ მონიშნულ განყოფილებაში (ნათურები, ჭაღები) ჩამოთვლილ მწარმოებლებზე!
პენსიონერებისთვის და დაბადების დღეებისთვის ფასდაკლება გაიცემა შეკვეთის დამუშავებისას (შეკვეთის დროს მიუთითეთ ეს ინფორმაცია კომენტარებში და ჩვენ ხელახლა გამოვთვალოთ თქვენთვის)
 დიზაინერებთან, არქიტექტორებთან, სამშენებლო და სარემონტო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ხელსაყრელი პირობები მოლაპარაკება ხდება თითოეულ ცალკეულ შემთხვევაში - ინდივიდუალურად!


გსურთ გახდეთ ფასდაკლების ბარათის მფლობელი? 
1. დარეგისტრირდით საიტზე.
2. განათავსეთ შეკვეთა მინიმუმ 1000 ლარი.
3. კომენტარებში დაწერეთ – „მინდა ავიღო ფასდაკლების ბარათი“.
4. მიიღეთ 5% ფასდაკლება ნათურებზე * .
5. თქვენი შეკვეთის მიღებისთანავე მოგცემთ შემნახველი ფასდაკლების ბარათს.

ფასდაკლების ბარათი -7% ნოვოსელოვზე!

1. ნოვოსელის ბარათი გაიცემა მყიდველებზე, რომლებმაც შეიძინეს ბინა, სახლი ან მიწის ნაკვეთი ინდივიდუალური საცხოვრებლის მშენებლობისთვის
2. New Settler Card გაიცემა უფასოდ მას შემდეგ, რაც მყიდველი-ახალ დევნილი წარმოაჩენს ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტის ორიგინალს:
შეთანხმება საერთო მშენებლობაში მონაწილეობის შესახებ საცხოვრებელი ფართის სარემონტო სამუშაოებისთვის მიღებისა და გადაცემის აქტით;
საცხოვრებელი ფართის / მიწის ნაკვეთის გაყიდვის ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართის / მიწის ნაკვეთის მიღება-ჩაბარების აქტით;
საცხოვრებლის/მიწის ნაკვეთის ჩუქების ხელშეკრულება საცხოვრებლის/მიწის მიღებისა და გადაცემის აქტით;
სამკვიდრო უფლების მოწმობა;

ფედერალური სარეგისტრაციო სამსახურის ოფისში საცხოვრებელი ფართის / მიწის ნაკვეთის საკუთრების რეგისტრაციის მოწმობა;
საკრებულოს ბინის შეკვეთა
ყველა ზემოაღნიშნული დოკუმენტი უნდა იყოს გაცემული/რეგისტრირებული Novosel Card-ის გაცემამდე არა უადრეს ერთი წლით ადრე.
3. ბარათი არის გადამტანი ბარათი, მისი გადაცემა შესაძლებელია ნებისმიერ პირზე.
4. Novosel ბარათზე ფასდაკლება არის 7%* მნიშვნელოვანია: არ ვრცელდება ავეჯზე.

* ყურადღება! ფასდაკლება არ ვრცელდება ყველა პროდუქტზე!

 
* ყურადღება!
გასაყიდი ნივთების შეცვლა ან დაბრუნება შეუძლებელია.
დამატებითი ფასდაკლებები საქონელზე, რომელიც მოქმედებს აქციებსა და გაყიდვებში, არ ნაწილდება და არ არის კუმულაციური.
 
მენიუ
RU GE