ფილტრები

ფილტრები

-
-
-
-
-
-

ახლახანს ნახეთ:

ჭაღები/ჭერის თანამედროვე

არის 84 ცალი.
1 862 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 53461
 • სიგxსიმxსიღ: 1050x250x1050 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 31 ცალი.
არის 31 ცალი.
2 400 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 53462
 • სიგxსიმxსიღ: 1000x250x1000 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 18 ცალი.
არის 18 ცალი.
1 657 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 53463
 • სიგxსიმxსიღ: 1260x280x1260 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 47 ცალი.
არის 47 ცალი.
2 353 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 53464
 • სიგxსიმxსიღ: 1000x280x1000 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 51 ცალი.
არის 51 ცალი.
1 809 ლარი.
1 874 ლარი.
არის 98 ცალი.
2 156 ლარი.
არის 42 ცალი.
1 913 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 53482
 • სიგxსიმxსიღ: 1000x505x1000 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 16 ცალი.
არის 16 ცალი.
5 293 ლარი.
არის 60 ცალი.
2 982 ლარი.
4 628 ლარი.
არის 28 ცალი.
2 019 ლარი.
2 883 ლარი.
არის 15 ცალი.
3 218 ლარი.
არის 86 ცალი.
2 595 ლარი.
არის 28 ცალი.
3 033 ლარი.
არის 5 ცალი.
4 722 ლარი.
3 527 ლარი.
არის 51 ცალი.
2 288 ლარი.
არის 64 ცალი.
3 501 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 52390
 • სიგxსიმxსიღ: 710x455x710 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 203 ცალი.
არის 203 ცალი.
2 230 ლარი.
არის 50 ცალი.
3 033 ლარი.

ჭაღები/დასაკიდი კლასიკა

არის 30 ცალი.
3 934 ლარი.
არის 54 ცალი.
2 365 ლარი.
არის 17 ცალი.
3 249 ლარი.
არის 63 ცალი.
2 423 ლარი.
არის 4 ცალი.
1 342 ლარი.

ჭაღები/დასაკიდი თანამედრო

არის 32 ცალი.
2 190 ლარი.
არის 84 ცალი.
874 ლარი.
1 746 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 50511
 • სიგxსიმxსიღ: 805x1500x805 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 48 ცალი.
არის 48 ცალი.
2 618 ლარი.
არის 17 ცალი.
2 196 ლარი.
არის 36 ცალი.
1 606 ლარი.
1 522 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 53493
 • სიგxსიმxსიღ: 245x1500x245 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 49 ცალი.
არის 49 ცალი.
1 986 ლარი.
არის 68 ცალი.
1 657 ლარი.
არის 17 ცალი.
1 662 ლარი.
არის 49 ცალი.
1 128 ლარი.
არის 28 ცალი.
1 408 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55205
 • სიგxსიმxსიღ: 950x2000x1337 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 26 ცალი.
არის 26 ცალი.
4 222 ლარი.
6 424 ლარი.
არის 60 ცალი.
1 088 ლარი.
1 450 ლარი.
არის 60 ცალი.
1 160 ლარი.
1 450 ლარი.
არის 41 ცალი.
1 160 ლარი.
1 450 ლარი.
არის 60 ცალი.
2 848 ლარი.
არის 58 ცალი.
2 848 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55333
 • სიგxსიმxსიღ: 480x835x480 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 211 ცალი.
არის 211 ცალი.
1 676 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55334
 • სიგxსიმxსიღ: 480x980x480 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 161 ცალი.
არის 161 ცალი.
2 319 ლარი.
არის 37 ცალი.
504 ლარი.
1 259 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55343
 • სიგxსიმxსიღ: 550x1200x1200 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 306 ცალი.
არის 306 ცალი.
3 101 ლარი.
3 875 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55344
 • სიგxსიმxსიღ: 800x1200x800 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 348 ცალი.
არის 348 ცალი.
2 934 ლარი.
3 668 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55345
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1500x600 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 290 ცალი.
არის 290 ცალი.
2 578 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55347
 • სიგxსიმxსიღ: 800x1200x800 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 186 ცალი.
არის 186 ცალი.
2 934 ლარი.
3 668 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55348
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1500x600 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 206 ცალი.
არის 206 ცალი.
2 578 ლარი.
არის 50 ცალი.
1 953 ლარი.
5 577 ლარი.
არის 62 ცალი.
1 417 ლარი.
4 047 ლარი.
არის 47 ცალი.
2 178 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55361
 • სიგxსიმxსიღ: 1250x1700x1310 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 13 ცალი.
არის 13 ცალი.
19 970 ლარი.
28 357 ლარი.
არის 32 ცალი.
3 321 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55366
 • სიგxსიმxსიღ: 790x1610x790 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 61 ცალი.
არის 61 ცალი.
2 969 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 56705
 • სიგxსიმxსიღ: 1200x4500x1200 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
13 656 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 56706
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1200x500 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 27 ცალი.
არის 27 ცალი.
1 768 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 56707
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1200x600 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 33 ცალი.
არის 33 ცალი.
2 160 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 56708
 • სიგxსიმxსიღ: 700x1200x700 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 30 ცალი.
არის 30 ცალი.
2 438 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 56709
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1500x600 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 20 ცალი.
არის 20 ცალი.
3 170 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 56710
 • სიგxსიმxსიღ: 700x1800x700 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 46 ცალი.
არის 46 ცალი.
4 619 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66995
 • სიგxსიმxსიღ: 427x1500x1007 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 55 ცალი.
არის 55 ცალი.
6 140 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66996
 • სიგxსიმxსიღ: 825x1000x825 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 21 ცალი.
არის 21 ცალი.
3 239 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66997
 • სიგxსიმxსიღ: 825x1000x825 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 29 ცალი.
არის 29 ცალი.
3 269 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67005
 • სიგxსიმxსიღ: 400x1500x400 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 20 ცალი.
არის 20 ცალი.
2 636 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67006
 • სიგxსიმxსიღ: 1100x1500x1100 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 11 ცალი.
არის 11 ცალი.
16 269 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67007
 • სიგxსიმxსიღ: 807x1500x807 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 44 ცალი.
არის 44 ცალი.
5 873 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67008
 • სიგxსიმxსიღ: 707x1500x707 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 71 ცალი.
არის 71 ცალი.
4 496 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67010
 • სიგxსიმxსიღ: 850x1500x850 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 31 ცალი.
არის 31 ცალი.
4 403 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67011
 • სიგxსიმxსიღ: 830x1500x830 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 37 ცალი.
არის 37 ცალი.
11 240 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67012
 • სიგxსიმxსიღ: 830x1500x830 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 39 ცალი.
არის 39 ცალი.
10 807 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67013
 • სიგxსიმxსიღ: 630x1500x630 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 58 ცალი.
არის 58 ცალი.
8 191 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67014
 • სიგxსიმxსიღ: 630x1500x630 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 63 ცალი.
არის 63 ცალი.
7 952 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67015
 • სიგxსიმxსიღ: 900x1500x900 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 33 ცალი.
არის 33 ცალი.
6 550 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67016
 • სიგxსიმxსიღ: 900x1500x900 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 40 ცალი.
არის 40 ცალი.
6 711 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67023
 • სიგxსიმxსიღ: 800x1500x800 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 128 ცალი.
არის 128 ცალი.
4 277 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67024
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1500x600 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 129 ცალი.
არის 129 ცალი.
3 128 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67026
 • სიგxსიმxსიღ: 800x1500x800 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 132 ცალი.
არის 132 ცალი.
4 277 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67027
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1500x600 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 163 ცალი.
არის 163 ცალი.
3 128 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67029
 • სიგxსიმxსიღ: 350x1710x1050 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 57 ცალი.
არის 57 ცალი.
6 301 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67030
 • სიგxსიმxსიღ: 800x1600x800 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 28 ცალი.
არის 28 ცალი.
8 127 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67032
 • სიგxსიმxსიღ: 330x1490x930 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 28 ცალი.
არის 28 ცალი.
6 666 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67034
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1540x600 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 57 ცალი.
არის 57 ცალი.
6 666 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67035
 • სიგxსიმxსიღ: 1000x1200x1000 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 19 ცალი.
არის 19 ცალი.
6 406 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67036
 • სიგxსიმxსიღ: 800x1200x800 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 87 ცალი.
არის 87 ცალი.
5 193 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67037
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1200x600 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 81 ცალი.
არის 81 ცალი.
3 713 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67038
 • სიგxსიმxსიღ: 190x1200x1500 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 99 ცალი.
არის 99 ცალი.
5 015 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67039
 • სიგxსიმxსიღ: 190x1200x1200 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 87 ცალი.
არის 87 ცალი.
4 072 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67040
 • სიგxსიმxსიღ: 1000x1200x1000 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 19 ცალი.
არის 19 ცალი.
6 998 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67042
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1200x600 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 94 ცალი.
არის 94 ცალი.
3 903 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67043
 • სიგxსიმxსიღ: 190x1200x1500 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 93 ცალი.
არის 93 ცალი.
5 562 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67044
 • სიგxსიმxსიღ: 190x1200x1200 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 95 ცალი.
არის 95 ცალი.
4 347 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67059
 • სიგxსიმxსიღ: 300x1726x1100 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 40 ცალი.
არის 40 ცალი.
5 909 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67060
 • სიგxსიმxსიღ: 700x1926x700 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 56 ცალი.
არის 56 ცალი.
6 364 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67061
 • სიგxსიმxსიღ: 460x1676x460 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 51 ცალი.
არის 51 ცალი.
3 501 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67062
 • სიგxსიმxსიღ: 300x1726x1100 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 41 ცალი.
არის 41 ცალი.
5 909 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67063
 • სიგxსიმxსიღ: 700x1926x700 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 44 ცალი.
არის 44 ცალი.
6 364 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67064
 • სიგxსიმxსიღ: 460x1676x460 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 42 ცალი.
არის 42 ცალი.
3 501 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67066
 • სიგxსიმxსიღ: 725x1665x725 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 142 ცალი.
არის 142 ცალი.
5 289 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67067
 • სიგxსიმxსიღ: 930x1665x930 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 171 ცალი.
არის 171 ცალი.
6 322 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67068
 • სიგxსიმxსიღ: 350x1500x1000 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 23 ცალი.
არის 23 ცალი.
6 142 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67069
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1500x600 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 31 ცალი.
არის 31 ცალი.
4 122 ლარი.

ჭაღები/დასაკიდი კრისტალი

 • საქონლის კოდი: 67055
 • სიგxსიმxსიღ: 620x1154x620 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 147 ცალი.
არის 147 ცალი.
1 617 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67056
 • სიგxსიმxსიღ: 750x1219x750 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 157 ცალი.
არის 157 ცალი.
2 248 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67057
 • სიგxსიმxსიღ: 880x1244x880 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 98 ცალი.
არის 98 ცალი.
2 849 ლარი.

ჭაღები/შეჩერებული Loft

 • საქონლის კოდი: 67045
 • სიგxსიმxსიღ: 110x1500x990 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 90 ცალი.
არის 90 ცალი.
1 546 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67046
 • სიგxსიმxსიღ: 110x1500x990 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 98 ცალი.
არის 98 ცალი.
1 546 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67047
 • სიგxსიმxსიღ: 435x1300x1035 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 152 ცალი.
არის 152 ცალი.
2 891 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67048
 • სიგxსიმxსიღ: 1130x1300x1130 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 196 ცალი.
არის 196 ცალი.
5 398 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67049
 • სიგxსიმxსიღ: 930x1300x930 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 288 ცალი.
არის 288 ცალი.
4 144 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 67054
 • სიგxსიმxსიღ: 800x1590x800 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 27 ცალი.
არის 27 ცალი.
3 255 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 53530
 • სიგxსიმxსიღ: 30x1100x1000 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 36 ცალი.
არის 36 ცალი.
764 ლარი.

ჭაღები/დასაკიდი ყალბი

არის 1 ცალი.
1 078 ლარი.

ჭაღები/დიდი ჭაღები

 • საქონლის კოდი: 67003
 • სიგxსიმxსიღ: 450x1500x1200 მმ
 • Odeon Light (იტალია)
 • არის 94 ცალი.
არის 94 ცალი.
3 403 ლარი.