ფილტრები

ფილტრები

-
-
-
-
-
-

ახლახანს ნახეთ:

ჭაღები/დასაკიდი LED

 • საქონლის კოდი: 40359
 • სიგxსიმxსიღ: 310x2000x1200 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 29 ცალი.
არის 29 ცალი.
1 654 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 40362
 • სიგxსიმxსიღ: 400x2000x800 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 33 ცალი.
არის 33 ცალი.
1 216 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 40363
 • სიგxსიმxსიღ: 400x2000x800 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 35 ცალი.
არის 35 ცალი.
1 216 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 40366
 • სიგxსიმxსიღ: 400x2000x900 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 37 ცალი.
არის 37 ცალი.
1 648 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 40367
 • სიგxსიმxსიღ: 400x2000x900 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
1 648 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 40374
 • სიგxსიმxსიღ: 310x2000x1200 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 64 ცალი.
არის 64 ცალი.
1 654 ლარი.

სანათი/ჭერის LED პულტით

 • საქონლის კოდი: 17304
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1500x600 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 57 ცალი.
არის 57 ცალი.
455 ლარი.
1 389 ლარი.
არის 40 ცალი.
579 ლარი.
არის 49 ცალი.
1 097 ლარი.
არის 77 ცალი.
1 097 ლარი.
არის 283 ცალი.
296 ლარი.
არის 168 ცალი.
296 ლარი.
არის 265 ცალი.
296 ლარი.
არის 252 ცალი.
240 ლარი.
არის 105 ცალი.
240 ლარი.
არის 250 ცალი.
240 ლარი.

სანათი/ჭერის led ზედაპირის ნათურა

12 ლარი.
129 ლარი.
12 ლარი.
116 ლარი.
12 ლარი.
106 ლარი.
98 ლარი.
არის 10 ცალი.
216 ლარი.
460 ლარი.
არის 26 ცალი.
319 ლარი.
691 ლარი.
არის 931 ცალი.
83 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16703
 • სიგxსიმxსიღ: 150x31x150 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 2065 ცალი.
არის 2065 ცალი.
104 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16704
 • სიგxსიმxსიღ: 200x31x200 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 1386 ცალი.
არის 1386 ცალი.
138 ლარი.
არის 691 ცალი.
83 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16706
 • სიგxსიმxსიღ: 125x31x125 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 1035 ცალი.
არის 1035 ცალი.
104 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16707
 • სიგxსიმxსიღ: 200x31x200 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 3530 ცალი.
არის 3530 ცალი.
138 ლარი.

სანათი/LED პანელური სანათი

არის 843 ცალი.
115 ლარი.
არის 190 ცალი.
118 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16461
 • სიგxსიმxსიღ: 102x43x102 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 2050 ცალი.
არის 2050 ცალი.
108 ლარი.
არის 484 ცალი.
115 ლარი.
არის 66 ცალი.
283 ლარი.
არის 384 ცალი.
156 ლარი.
არის 42 ცალი.
156 ლარი.
არის 76 ცალი.
156 ლარი.
არის 66 ცალი.
189 ლარი.
არის 66 ცალი.
183 ლარი.
არის 143 ცალი.
85 ლარი.
არის 774 ცალი.
130 ლარი.
არის 472 ცალი.
164 ლარი.
არის 184 ცალი.
95 ლარი.
არის 139 ცალი.
184 ლარი.
არის 204 ცალი.
95 ლარი.
არის 1075 ცალი.
142 ლარი.
არის 739 ცალი.
95 ლარი.
არის 304 ცალი.
142 ლარი.
არის 293 ცალი.
184 ლარი.
არის 155 ცალი.
142 ლარი.
არის 49 ცალი.
157 ლარი.
არის 346 ცალი.
234 ლარი.
არის 827 ცალი.
82 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16744
 • სიგxსიმxსიღ: 120x30x120 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 1490 ცალი.
არის 1490 ცალი.
82 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16748
 • სიგxსიმxსიღ: 120x30x120 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 1445 ცალი.
არის 1445 ცალი.
88 ლარი.
არის 93 ცალი.
88 ლარი.
არის 512 ცალი.
162 ლარი.
არის 762 ცალი.
130 ლარი.
არის 468 ცალი.
68 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16155
 • სიგxსიმxსიღ: 108x35x108 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 2267 ცალი.
არის 2267 ცალი.
52 ლარი.
არის 391 ცალი.
94 ლარი.
არის 1487 ცალი.
52 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16480
 • სიგxსიმxსიღ: 114x25x114 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 3433 ცალი.
არის 3433 ცალი.
68 ლარი.
56 ლარი.
69 ლარი.
არის 522 ცალი.
119 ლარი.
არის 407 ცალი.
119 ლარი.
არის 824 ცალი.
162 ლარი.
არის 327 ცალი.
127 ლარი.
არის 424 ცალი.
127 ლარი.
არის 146 ცალი.
158 ლარი.
არის 96 ცალი.
158 ლარი.
172 ლარი.
არის 221 ცალი.
164 ლარი.
არის 276 ცალი.
120 ლარი.
არის 3 ცალი.
336 ლარი.
998 ლარი.
არის 1 ცალი.
302 ლარი.
897 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16481
 • სიგxსიმxსიღ: 144x25x144 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 2837 ცალი.
არის 2837 ცალი.
94 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16482
 • სიგxსიმxსიღ: 180x25x180 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 1760 ცალი.
არის 1760 ცალი.
118 ლარი.
111 ლარი.
167 ლარი.
არის 542 ცალი.
100 ლარი.
არის 2503 ცალი.
40 ლარი.
66 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16042
 • სიგxსიმxსიღ: 102x43x102 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 3361 ცალი.
არის 3361 ცალი.
108 ლარი.
არის 349 ცალი.
83 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 40376
 • სიგxსიმxსიღ: 170x30x170 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 1273 ცალი.
არის 1273 ცალი.
68 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 16983
 • სიგxსიმxსიღ: 110x50x110 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 1251 ცალი.
არის 1251 ცალი.
85 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 40377
 • სიგxსიმxსიღ: 170x30x170 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 1192 ცალი.
არის 1192 ცალი.
68 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 40378
 • სიგxსიმxსიღ: 110x30x110 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 1318 ცალი.
არის 1318 ცალი.
46 ლარი.
არის 839 ცალი.
46 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 40380
 • სიგxსიმxსიღ: 225x30x225 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 1754 ცალი.
არის 1754 ცალი.
79 ლარი.
არის 225 ცალი.
79 ლარი.
63 ლარი.
არის 688 ცალი.
63 ლარი.
41 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 40385
 • სიგxსიმxსიღ: 110x30x110 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 2267 ცალი.
არის 2267 ცალი.
41 ლარი.
არის 702 ცალი.
79 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 40387
 • სიგxსიმxსიღ: 170x30x170 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 1000 ცალი.
არის 1000 ცალი.
63 ლარი.
არის 799 ცალი.
41 ლარი.
არის 325 ცალი.
83 ლარი.
არის 12 ცალი.
94 ლარი.

სანათი/დასაკიდი მაგიდისთვის

არის 77 ცალი.
444 ლარი.
არის 14 ცალი.
444 ლარი.
არის 69 ცალი.
342 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 29284
 • სიგxსიმxსიღ: 300x310x300 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 129 ცალი.
არის 129 ცალი.
327 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 29285
 • სიგxსიმxსიღ: 300x310x300 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 101 ცალი.
არის 101 ცალი.
327 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66172
 • სიგxსიმxსიღ: 130x400x130 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 119 ცალი.
არის 119 ცალი.
307 ლარი.
264 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66174
 • სიგxსიმxსიღ: 300x310x300 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 129 ცალი.
არის 129 ცალი.
327 ლარი.
არის 69 ცალი.
342 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66176
 • სიგxსიმxსიღ: 300x310x300 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 101 ცალი.
არის 101 ცალი.
327 ლარი.
არის 57 ცალი.
407 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 80396
 • სიგxსიმxსიღ: 280x280x2000 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 42 ცალი.
არის 42 ცალი.
319 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 17600
 • სიგxსიმxსიღ: 220x2068x220 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 54 ცალი.
არის 54 ცალი.
314 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 17601
 • სიგxსიმxსიღ: 220x2068x220 მმ
 • Novotech (უნგრეთი)
 • არის 66 ცალი.
არის 66 ცალი.
292 ლარი.