ფილტრები

ფილტრები

-
-
-
-
-
-

ახლახანს ნახეთ:

ჭაღები/ჭერის თანამედროვე

 • საქონლის კოდი: 54076
 • სიგxსიმxსიღ: 700x410x700 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 172 ცალი.
არის 172 ცალი.
1 140 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54197
 • სიგxსიმxსიღ: 860x250x860 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 13 ცალი.
არის 13 ცალი.
650 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54198
 • სიგxსიმxსიღ: 760x250x760 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
502 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54199
 • სიგxსიმxსიღ: 780x210x780 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 79 ცალი.
არის 79 ცალი.
382 ლარი.
507 ლარი.
393 ლარი.
552 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54208
 • სიგxსიმxსიღ: 600x200x600 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 14 ცალი.
არის 14 ცალი.
208 ლარი.
350 ლარი.
218 ლარი.
611 ლარი.
478 ლარი.
202 ლარი.
257 ლარი.
175 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54884
 • სიგxსიმxსიღ: 400x185x400 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
784 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54885
 • სიგxსიმxსიღ: 600x185x600 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
1 091 ლარი.
1 375 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54886
 • სიგxსიმxსიღ: 500x185x500 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 20 ცალი.
არის 20 ცალი.
873 ლარი.
1 064 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55182
 • სიგxსიმxსიღ: 630x460x630 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 147 ცალი.
არის 147 ცალი.
410 ლარი.
535 ლარი.
900 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55566
 • სიგxსიმxსიღ: 620x470x620 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
644 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55567
 • სიგxსიმxსიღ: 760x480x760 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 44 ცალი.
არის 44 ცალი.
546 ლარი.
846 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55568
 • სიგxსიმxსიღ: 620x470x620 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 25 ცალი.
არის 25 ცალი.
437 ლარი.
617 ლარი.
76 ლარი.
180 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66143
 • სიგxსიმxსიღ: 500x320x500 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 76 ცალი.
არის 76 ცალი.
382 ლარი.
543 ლარი.
699 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 52655
 • სიგxსიმxსიღ: 620x300x620 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 39 ცალი.
არის 39 ცალი.
699 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 52667
 • სიგxსიმxსიღ: 650x475x650 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 45 ცალი.
არის 45 ცალი.
410 ლარი.
590 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 52702
 • სიგxსიმxსიღ: 595x255x595 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
219 ლარი.
529 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 50261
 • სიგxსიმxსიღ: 720x450x720 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 31 ცალი.
არის 31 ცალი.
1 228 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51308
 • სიგxსიმxსიღ: 460x240x1110 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 123 ცალი.
არის 123 ცალი.
704 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51309
 • სიგxსიმxსიღ: 460x240x920 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 72 ცალი.
არის 72 ცალი.
546 ლარი.
611 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51517
 • სიგxსიმxსიღ: 562x530x562 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 34 ცალი.
არის 34 ცალი.
630 ლარი.
590 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51920
 • სიგxსიმxსიღ: 610x300x610 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 202 ცალი.
არის 202 ცალი.
431 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51921
 • სიგxსიმxსიღ: 610x300x610 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 245 ცალი.
არის 245 ცალი.
306 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51922
 • სიგxსიმxსიღ: 610x300x610 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 155 ცალი.
არის 155 ცალი.
208 ლარი.
262 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51923
 • სიგxსიმxსიღ: 610x300x610 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 173 ცალი.
არის 173 ცალი.
393 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51924
 • სიგxსიმxსიღ: 600x360x600 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 208 ცალი.
არის 208 ცალი.
377 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51934
 • სიგxსიმxსიღ: 805x205x805 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 1 ცალი.
არის 1 ცალი.
486 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51946
 • სიგxსიმxსიღ: 550x240x550 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 7 ცალი.
არის 7 ცალი.
197 ლარი.
339 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 49251
 • სიგxსიმxსიღ: 560x230x560 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 76 ცალი.
არის 76 ცალი.
737 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 49357
 • სიგxსიმxსიღ: 780x275x780 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 103 ცალი.
არის 103 ცალი.
922 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 47695
 • სიგxსიმxსიღ: 610x370x610 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 30 ცალი.
არის 30 ცალი.
420 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 47696
 • სიგxსიმxსიღ: 610x370x610 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 56 ცალი.
არის 56 ცალი.
737 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 47221
 • სიგxსიმxსიღ: 550x445x550 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 80 ცალი.
არის 80 ცალი.
410 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 47222
 • სიგxსიმxსიღ: 750x445x750 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 136 ცალი.
არის 136 ცალი.
808 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 47223
 • სიგxსიმxსიღ: 550x445x550 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 44 ცალი.
არის 44 ცალი.
434 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 47224
 • სიგxსიმxსიღ: 750x445x750 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 109 ცალი.
არის 109 ცალი.
818 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51513
 • სიგxსიმxსიღ: 600x420x600 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 116 ცალი.
არის 116 ცალი.
633 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66594
 • სიგxსიმxსიღ: 440x210x680 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 220 ცალი.
არის 220 ცალი.
469 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66595
 • სიგxსიმxსიღ: 740x160x740 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 54 ცალი.
არის 54 ცალი.
543 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66596
 • სიგxსიმxსიღ: 750x210x750 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 119 ცალი.
არის 119 ცალი.
545 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66597
 • სიგxსიმxსიღ: 530x210x530 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 130 ცალი.
არის 130 ცალი.
405 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66598
 • სიგxსიმxსიღ: 635x315x815 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 102 ცალი.
არის 102 ცალი.
737 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66599
 • სიგxსიმxსიღ: 790x395x1040 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 41 ცალი.
არის 41 ცალი.
944 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66600
 • სიგxსიმxსიღ: 790x395x1040 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 78 ცალი.
არის 78 ცალი.
917 ლარი.
436 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66609
 • სიგxსიმxსიღ: 790x300x790 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 116 ცალი.
არის 116 ცალი.
775 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66610
 • სიგxსიმxსიღ: 650x300x650 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 183 ცალი.
არის 183 ცალი.
590 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66611
 • სიგxსიმxსიღ: 600x300x600 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 152 ცალი.
არის 152 ცალი.
426 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66612
 • სიგxსიმxსიღ: 195x455x635 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 33 ცალი.
არის 33 ცალი.
808 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66613
 • სიგxსიმxსიღ: 650x300x650 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 104 ცალი.
არის 104 ცალი.
600 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66614
 • სიგxსიმxსიღ: 600x300x600 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 129 ცალი.
არის 129 ცალი.
436 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66615
 • სიგxსიმxსიღ: 440x260x690 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 32 ცალი.
არის 32 ცალი.
472 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66616
 • სიგxსიმxსიღ: 380x260x510 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 67 ცალი.
არის 67 ცალი.
303 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66617
 • სიგxსიმxსიღ: 440x260x690 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 63 ცალი.
არის 63 ცალი.
458 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66618
 • სიგxსიმxსიღ: 380x260x510 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 85 ცალი.
არის 85 ცალი.
296 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66625
 • სიგxსიმxსიღ: 195x195x245 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 140 ცალი.
არის 140 ცალი.
390 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66626
 • სიგxსიმxსიღ: 220x180x255 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 138 ცალი.
არის 138 ცალი.
625 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66627
 • სიგxსიმxსიღ: 380x160x670 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 120 ცალი.
არის 120 ცალი.
382 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66628
 • სიგxსიმxსიღ: 530x210x530 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 415 ცალი.
არის 415 ცალი.
322 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66629
 • სიგxსიმxსიღ: 760x210x760 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 107 ცალი.
არის 107 ცალი.
660 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66630
 • სიგxსიმxსიღ: 600x210x600 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 194 ცალი.
არის 194 ცალი.
396 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66631
 • სიგxსიმxსიღ: 600x210x600 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 131 ცალი.
არის 131 ცალი.
343 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66632
 • სიგxსიმxსიღ: 840x210x840 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 41 ცალი.
არის 41 ცალი.
709 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66640
 • სიგxსიმxსიღ: 640x400x640 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 98 ცალი.
არის 98 ცალი.
246 ლარი.
297 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66641
 • სიგxსიმxსიღ: 640x400x640 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 72 ცალი.
არის 72 ცალი.
246 ლარი.
297 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66642
 • სიგxსიმxსიღ: 640x400x640 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 90 ცალი.
არის 90 ცალი.
317 ლარი.
390 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66643
 • სიგxსიმxსიღ: 640x400x640 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 66 ცალი.
არის 66 ცალი.
317 ლარი.
390 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66644
 • სიგxსიმxსიღ: 620x350x620 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 87 ცალი.
არის 87 ცალი.
219 ლარი.
280 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66645
 • სიგxსიმxსიღ: 620x350x620 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 91 ცალი.
არის 91 ცალი.
317 ლარი.
398 ლარი.

ჭაღები/ჭერის განათება LED

 • საქონლის კოდი: 55192
 • სიგxსიმxსიღ: 790x395x1040 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 41 ცალი.
არის 41 ცალი.
925 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55198
 • სიგxსიმxსიღ: 635x315x815 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 114 ცალი.
არის 114 ცალი.
573 ლარი.

ჭაღები/დასაკიდი თანამედრო

 • საქონლის კოდი: 53404
 • სიგxსიმxსიღ: 700x410x700 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 124 ცალი.
არის 124 ცალი.
1 254 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54113
 • სიგxსიმxსიღ: 140x180x1650 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 78 ცალი.
არის 78 ცალი.
600 ლარი.
748 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55128
 • სიგxსიმxსიღ: 600x754x600 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 110 ცალი.
არის 110 ცალი.
704 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55186
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1000x500 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 38 ცალი.
არის 38 ცალი.
273 ლარი.
519 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 55570
 • სიგxსიმxსიღ: 100x630x625 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 32 ცალი.
არის 32 ცალი.
164 ლარი.
448 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 53412
 • სიგxსიმxსიღ: 670x385x670 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 29 ცალი.
არის 29 ცალი.
1 254 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54058
 • სიგxსიმxსიღ: 670x385x670 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 62 ცალი.
არის 62 ცალი.
1 195 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 47837
 • სიგxსიმxსიღ: 710x345x710 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 23 ცალი.
არის 23 ცალი.
1 228 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54166
 • სიგxსიმxსიღ: 390x310x390 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 108 ცალი.
არის 108 ცალი.
437 ლარი.
846 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54167
 • სიგxსიმxსიღ: 500x300x500 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 76 ცალი.
არის 76 ცალი.
437 ლარი.
884 ლარი.
437 ლარი.
884 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54170
 • სიგxსიმxსიღ: 300x260x300 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 208 ცალი.
არის 208 ცალი.
273 ლარი.
519 ლარი.
437 ლარი.
900 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54219
 • სიგxსიმxსიღ: 620x700x620 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
540 ლარი.
317 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54221
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1000x600 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 163 ცალი.
არის 163 ცალი.
977 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54222
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1000x500 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 113 ცალი.
არის 113 ცალი.
797 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54868
 • სიგxსიმxსიღ: 500x290x500 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 30 ცალი.
არის 30 ცალი.
1 234 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 54873
 • სიგxსიმxსიღ: 400x295x400 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 59 ცალი.
არის 59 ცალი.
328 ლარი.
780 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 47956
 • სიგxსიმxსიღ: 740x430x740 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 225 ცალი.
არის 225 ცალი.
600 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51313
 • სიგxსიმxსიღ: 565x375x565 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 98 ცალი.
არის 98 ცალი.
546 ლარი.
682 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51314
 • სიგxსიმxსიღ: 750x455x750 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 75 ცალი.
არის 75 ცალი.
1 020 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 51315
 • სიგxსიმxსიღ: 750x455x750 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 48 ცალი.
არის 48 ცალი.
977 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66602
 • სიგxსიმxსიღ: 750x930x750 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 82 ცალი.
არის 82 ცალი.
1 636 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66603
 • სიგxსიმxსიღ: 720x880x720 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 127 ცალი.
არის 127 ცალი.
1 359 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66604
 • სიგxსიმxსიღ: 620x880x620 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 148 ცალი.
არის 148 ცალი.
1 036 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66605
 • სიგxსიმxსიღ: 740x590x740 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 66 ცალი.
არის 66 ცალი.
993 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66606
 • სიგxსიმxსიღ: 620x590x620 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 138 ცალი.
არის 138 ცალი.
709 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66607
 • სიგxსიმxსიღ: 740x590x740 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 64 ცალი.
არის 64 ცალი.
993 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66608
 • სიგxსიმxსიღ: 620x590x620 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 144 ცალი.
არის 144 ცალი.
709 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66619
 • სიგxსიმxსიღ: 560x830x970 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 149 ცალი.
არის 149 ცალი.
791 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66620
 • სიგxსიმxსიღ: 230x350x400 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 140 ცალი.
არის 140 ცალი.
560 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66621
 • სიგxსიმxსიღ: 410x670x780 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 133 ცალი.
არის 133 ცალი.
436 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66622
 • სიგxსიმxსიღ: 740x710x740 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 167 ცალი.
არის 167 ცალი.
1 140 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66623
 • სიგxსიმxსიღ: 220x220x1020 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 156 ცალი.
არის 156 ცალი.
830 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66624
 • სიგxსიმxსიღ: 225x360x400 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 153 ცალი.
არის 153 ცალი.
654 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66633
 • სიგxსიმxსიღ: 640x1130x640 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 60 ცალი.
არის 60 ცალი.
1 091 ლარი.
1 418 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 66634
 • სიგxსიმxსიღ: 770x615x770 მმ
 • Lumion (იტალია)
 • არის 78 ცალი.
არის 78 ცალი.
1 184 ლარი.