ფილტრები

ფილტრები

-
-
-
-
-
-

ახლახანს ნახეთ:

სანათი/დასაკიდი მაგიდისთვის

 • საქონლის კოდი: 28338
 • სიგxსიმxსიღ: D250хH170/1170 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
496 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 28335
 • სიგxსიმxსიღ: D300хH150/1150 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
496 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 28337
 • სიგxსიმxსიღ: D250хH250/1250 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
471 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 28340
 • სიგxსიმxსიღ: D200хH250/1250 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
358 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 28336
 • სიგxსიმxსიღ: D250хH130/1130 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
371 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 28339
 • სიგxსიმxსიღ: D200хH250/1250 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
371 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 28341
 • სიგxსიმxსიღ: D130хH100/1100 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
302 ლარი.

კედლის სანათები/კედლის განათება

 • საქონლის კოდი: 27440
 • სიგxსიმxსიღ: 320х120х170 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
118 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27441
 • სიგxსიმxსიღ: 530х90х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
177 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27442
 • სიგxსიმxსიღ: 125х150х115 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
107 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27443
 • სიგxსიმxსიღ: 180х225х95 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
121 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27444
 • სიგxსიმxსიღ: 180х225х95 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
107 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27445
 • სიგxსიმxსიღ: 300х300х46 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
294 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27446
 • სიგxსიმxსიღ: 300х200х46 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
265 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27447
 • სიგxსიმxსიღ: 150х150х46 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
177 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27448
 • სიგxსიმxსიღ: 250х250х46 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
221 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27449
 • სიგxსიმxსიღ: 150х150х46 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
206 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27450
 • სიგxსიმxსიღ: 280х100х150 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
333 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27451
 • სიგxსიმxსიღ: 320х120х145 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
264 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27452
 • სიგxსიმxსიღ: 470х70х250 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
534 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27453
 • სიგxსიმxსიღ: 395х150х210 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
534 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27454
 • სიგxსიმxსიღ: 300х160х160 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
471 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27455
 • სიგxსიმxსიღ: 295х107х140 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
471 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27456
 • სიგxსიმxსიღ: 410х120х165 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
471 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27457
 • სიგxსიმxსიღ: 260х165х175 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
471 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27458
 • სიგxსიმxსიღ: 340х180х155 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
471 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27459
 • სიგxსიმxსიღ: 335х145х140 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
552 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27460
 • სიგxსიმxსიღ: 335х145х140 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
552 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27461
 • სიგxსიმxსიღ: 295х555х90 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
690 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27462
 • სიგxსიმxსიღ: 250х600х150 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
690 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27463
 • სიგxსიმxსიღ: 410х122х165 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
552 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27464
 • სიგxსიმxსიღ: 325х125х160 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
477 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27465
 • სიგxსიმxსიღ: 180х320х100 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
603 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27466
 • სიგxსიმxსიღ: 180х320х100 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
603 ლარი.

კედლის სანათები/საფეხურების განათება

 • საქონლის კოდი: 27650
 • სიგxსიმxსიღ: 160х375х10 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
117 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27651
 • სიგxსიმxსიღ: 160х409х10 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
117 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27649
 • სიგxსიმxსიღ: 154х272х10 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
98 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27652
 • სიგxსიმxსიღ: 90х185х50 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
41 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27653
 • სიგxსიმxსიღ: 90х185х50 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
41 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27654
 • სიგxსიმxსიღ: 90х185х50 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
41 ლარი.

წერტილოვანი განათება/თაბაშირი ჩანერგილი

 • საქონლის კოდი: 27539
 • სიგxსიმxსიღ: 150х20х150 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
35 ლარი.
35 ლარი.
41 ლარი.
41 ლარი.
48 ლარი.
54 ლარი.
41 ლარი.
48 ლარი.
54 ლარი.
176 ლარი.
35 ლარი.
63 ლარი.
113 ლარი.
48 ლარი.
138 ლარი.
41 ლარი.
41 ლარი.
41 ლარი.
41 ლარი.
41 ლარი.
41 ლარი.
41 ლარი.
126 ლარი.
283 ლარი.
471 ლარი.
941 ლარი.
1 318 ლარი.
1 506 ლარი.
1 631 ლარი.
1 820 ლარი.
1 882 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27538
 • სიგxსიმxსიღ: 135х20х135 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27540
 • სიგxსიმxსიღ: 135х20х135 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27544
 • სიგxსიმxსიღ: 110х20х110 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27547
 • სიგxსიმxსიღ: 135х20х135 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27537
 • სიგxსიმxსიღ: 150х20х150 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27541
 • სიგxსიმxსიღ: 150х20х150 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27542
 • სიგxსიმxსიღ: 140х20х140 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27543
 • სიგxსიმxსიღ: 110х20х110 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27545
 • სიგxსიმxსიღ: 155х20х155 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27546
 • სიგxსიმxსიღ: 150х20х150 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27527
 • სიგxსიმxსიღ: 158х40х158 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27594
 • სიგxსიმxსიღ: 120х20х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27528
 • სიგxსიმxსიღ: 100х20х100 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27529
 • სიგxსიმxსიღ: 112х25х112 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27530
 • სიგxსიმxსიღ: 113х25х113 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27531
 • სიგxსიმxსიღ: 106х20х106 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27532
 • სიგxსიმxსიღ: 108х20х108 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27533
 • სიგxსიმxსიღ: 158х20х158 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27534
 • სიგxსიმxსიღ: 135х20х135 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27535
 • სიგxსიმxსიღ: 99х20х99 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27536
 • სიგxსიმxსიღ: 130х20х130 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27548
 • სიგxსიმxსიღ: 98х20х98 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27565
 • სიგxსიმxსიღ: 120х80х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27566
 • სიგxსიმxსიღ: 120х80х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27567
 • სიგxსიმxსიღ: 120х80х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27568
 • სიგxსიმxსიღ: 116х80х116 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27569
 • სიგxსიმxსიღ: 120х92х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27570
 • სიგxსიმxსიღ: 122х87х122 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27571
 • სიგxსიმxსიღ: 110х78х110 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27572
 • სიგxსიმxსიღ: 95х87х95 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27573
 • სიგxსიმxსიღ: 92х75,5х92 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27574
 • სიგxსიმxსიღ: 112х89х112 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27575
 • სიგxსიმxსიღ: 122х92х122 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27576
 • სიგxსიმxსიღ: 110х78х110 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27577
 • სიგxსიმxსიღ: 120х86х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27578
 • სიგxსიმxსიღ: 107х91х107 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27579
 • სიგxსიმxსიღ: 122х81х122 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27580
 • სიგxსიმxსიღ: 90х121х90 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27581
 • სიგxსიმxსიღ: 90х117х90 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27582
 • სიგxსიმxსიღ: 125х97х125 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
38 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27595
 • სიგxსიმxსიღ: 120х20х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27596
 • სიგxსიმxსიღ: 120х20х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27597
 • სიგxსიმxსიღ: 120х20х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27598
 • სიგxსიმxსიღ: 120х20х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27599
 • სიგxსიმxსიღ: 120х20х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27600
 • სიგxსიმxსიღ: 120х20х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
35 ლარი.

წერტილოვანი განათება/საბავშვო ნათურები

 • საქონლის კოდი: 27549
 • სიგxსიმxსიღ: 130х80х130 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
44 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27550
 • სიგxსიმxსიღ: 130х80х130 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
44 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27551
 • სიგxსიმxსიღ: 120х85х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
44 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27552
 • სიგxსიმxსიღ: 120х85х120 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
44 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27553
 • სიგxსიმxსიღ: 156х85х156 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
44 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 27554
 • სიგxსიმxსიღ: 156х85х156 მმ
 • SVDECOR
 • არის 50 ცალი.
არის 50 ცალი.
44 ლარი.