ფილტრები

ფილტრები

-
-
-
-
-
-

ახლახანს ნახეთ:

ჭაღები/დასაკიდი თანამედრო

 • საქონლის კოდი: 71711
 • სიგxსიმxსიღ: 580x1500x580 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 16 ცალი.
არის 16 ცალი.
1 699 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71737
 • სიგxსიმxსიღ: 570x1835x570 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 52 ცალი.
არის 52 ცალი.
2 046 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71803
 • სიგxსიმxსიღ: 235x970x1000 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 18 ცალი.
არის 18 ცალი.
1 955 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71804
 • სიგxსიმxსიღ: 700x700x700 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 49 ცალი.
არის 49 ცალი.
1 677 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71805
 • სიგxსიმxსიღ: 700x700x700 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 69 ცალი.
არის 69 ცალი.
966 ლარი.
1 563 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71811
 • სიგxსიმxსიღ: 340x1500x763 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 14 ცალი.
არის 14 ცალი.
1 461 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 70932
 • სიგxსიმxსიღ: 660x380x660 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 8 ცალი.
არის 8 ცალი.
1 211 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71600
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1200x500 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 495 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71601
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1100x500 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 11 ცალი.
არის 11 ცალი.
1 472 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71602
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1100x500 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 42 ცალი.
არის 42 ცალი.
1 358 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71603
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1100x600 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 28 ცალი.
არის 28 ცალი.
1 759 ლარი.
2 387 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71608
 • სიგxსიმxსიღ: 610x1100x610 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
1 836 ლარი.
1 677 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71610
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1100x600 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 19 ცალი.
არის 19 ცალი.
2 668 ლარი.

ჭაღები/შეჩერებული Loft

 • საქონლის კოდი: 71150
 • სიგxსიმxსიღ: 200x170x750 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 12 ცალი.
არის 12 ცალი.
1 063 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71151
 • სიგxსიმxსიღ: 200x170x950 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 13 ცალი.
არის 13 ცალი.
1 250 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71152
 • სიგxსიმxსიღ: 200x140x750 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 41 ცალი.
არის 41 ცალი.
786 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71153
 • სიგxსიმxსიღ: 200x140x950 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 24 ცალი.
არის 24 ცალი.
1 014 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71213
 • სიგxსიმxსიღ: 480x1390x480 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
557 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71217
 • სიგxსიმxსიღ: 350x1610x350 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 16 ცალი.
არის 16 ცალი.
537 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71221
 • სიგxსიმxსიღ: 300x1200x1200 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 1 ცალი.
არის 1 ცალი.
1 529 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71491
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1200x500 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 13 ცალი.
არის 13 ცალი.
1 961 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71556
 • სიგxსიმxსიღ: 760x1275x760 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 688 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71561
 • სიგxსიმxსიღ: 950x1000x950 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 17 ცალი.
არის 17 ცალი.
824 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71566
 • სიგxსიმxსიღ: 440x1450x440 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 3 ცალი.
არის 3 ცალი.
370 ლარი.
475 ლარი.
1 188 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71412
 • სიგxსიმxსიღ: 110x1200x600 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 32 ცალი.
არის 32 ცალი.
557 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71415
 • სიგxსიმxსიღ: 110x1200x1200 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 13 ცალი.
არის 13 ცალი.
1 006 ლარი.
2 194 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71459
 • სიგxსიმxსიღ: 660x336x660 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 27 ცალი.
არის 27 ცალი.
1 728 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71678
 • სიგxსიმxსიღ: 170x500x170 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 25 ცალი.
არის 25 ცალი.
750 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71679
 • სიგxსიმxსიღ: 170x500x170 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
853 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71718
 • სიგxსიმxსიღ: 160x1570x160 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 17 ცალი.
არის 17 ცალი.
273 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71723
 • სიგxსიმxსიღ: 190x1620x190 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 28 ცალი.
არის 28 ცალი.
483 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71724
 • სიგxსიმxსიღ: 190x1430x190 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 15 ცალი.
არის 15 ცალი.
393 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71725
 • სიგxსიმxსიღ: 160x1460x160 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 13 ცალი.
არის 13 ცალი.
779 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71223
 • სიგxსიმxსიღ: 350x1440x350 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
432 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71207
 • სიგxსიმxსიღ: 360x850x690 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
597 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71208
 • სიგxსიმxსიღ: 340x1220x420 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 17 ცალი.
არის 17 ცალი.
370 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71210
 • სიგxსიმxსიღ: 360x1200x440 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 26 ცალი.
არის 26 ცალი.
750 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71385
 • სიგxსიმxსიღ: 400x1200x400 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 4 ცალი.
არის 4 ცალი.
722 ლარი.
819 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71387
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1200x600 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 28 ცალი.
არის 28 ცალი.
2 268 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71493
 • სიგxსიმxსიღ: 225x1470x800 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 4 ცალი.
არის 4 ცალი.
1 160 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71226
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1200x500 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 8 ცალი.
არის 8 ცალი.
706 ლარი.
1 412 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71241
 • სიგxსიმxსიღ: 650x1200x650 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 8 ცალი.
არის 8 ცალი.
738 ლარი.
1 844 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71260
 • სიგxსიმxსიღ: 472x1691x472 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 5 ცალი.
არის 5 ცალი.
921 ლარი.

სანათი/დასაკიდი თანამედროვე

 • საქონლის კოდი: 71815
 • სიგxსიმxსიღ: 450x1800x450 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 4 ცალი.
არის 4 ცალი.
938 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71817
 • სიგxსიმxსიღ: 450x1640x450 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 9 ცალი.
არის 9 ცალი.
938 ლარი.
398 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71857
 • სიგxსიმxსიღ: 250x1500x250 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 48 ცალი.
არის 48 ცალი.
597 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71858
 • სიგxსიმxსიღ: 200x1500x200 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 26 ცალი.
არის 26 ცალი.
677 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71927
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1400x500 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 17 ცალი.
არის 17 ცალი.
1 739 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71944
 • სიგxსიმxსიღ: 150x1050x880 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 41 ცალი.
არის 41 ცალი.
910 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71951
 • სიგxსიმxსიღ: 195x1300x900 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 14 ცალი.
არის 14 ცალი.
1 137 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71957
 • სიგxსიმxსიღ: 670x950x670 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 39 ცალი.
არის 39 ცალი.
739 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71997
 • სიგxსიმxსიღ: 550x1680x550 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 33 ცალი.
არის 33 ცალი.
1 154 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 72009
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1000x1050 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 31 ცალი.
არის 31 ცალი.
1 057 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 72012
 • სიგxსიმxსიღ: 90x1300x650 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 60 ცალი.
არის 60 ცალი.
222 ლარი.
300 ლარი.
1 106 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71717
 • სიგxსიმxსიღ: 600x1350x600 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
1 489 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71475
 • სიგxსიმxსიღ: 380x1520x380 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 25 ცალი.
არის 25 ცალი.
261 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71476
 • სიგxსიმxსიღ: 380x1540x380 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 21 ცალი.
არის 21 ცალი.
231 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71564
 • სიგxსიმxსიღ: 427x1744x427 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 33 ცალი.
არის 33 ცალი.
1 532 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71572
 • სიგxსიმxსიღ: 300x1500x300 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
472 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71573
 • სიგxსიმxსიღ: 300x1500x300 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 38 ცალი.
არის 38 ცალი.
472 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71818
 • სიგxსიმxსიღ: 240x1500x240 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 34 ცალი.
არის 34 ცალი.
509 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71854
 • სიგxსიმxსიღ: 200x1500x200 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 92 ცალი.
არის 92 ცალი.
170 ლარი.
398 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71380
 • სიგxსიმxსიღ: 120x1500x250 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 5 ცალი.
არის 5 ცალი.
429 ლარი.
486 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71625
 • სიგxსიმxსიღ: 150x1200x150 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 17 ცალი.
არის 17 ცალი.
449 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71626
 • სიგxსიმxსიღ: 210x1200x210 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 47 ცალი.
არის 47 ცალი.
341 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71627
 • სიგxსიმxსიღ: 350x1200x350 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 29 ცალი.
არის 29 ცალი.
440 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71628
 • სიგxსიმxსიღ: 210x1200x210 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 27 ცალი.
არის 27 ცალი.
403 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71629
 • სიგxსიმxსიღ: 350x1200x350 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 42 ცალი.
არის 42 ცალი.
508 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71470
 • სიგxსიმxსიღ: 250x1220x250 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 35 ცალი.
არის 35 ცალი.
358 ლარი.
393 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71472
 • სიგxსიმxსიღ: 250x1220x250 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 10 ცალი.
არის 10 ცალი.
358 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71473
 • სიგxსიმxსიღ: 250x1530x250 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 12 ცალი.
არის 12 ცალი.
219 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71736
 • სიგxსიმxსიღ: 200x1830x200 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 11 ცალი.
არის 11 ცალი.
870 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71261
 • სიგxსიმxსიღ: 200x1400x200 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 4 ცალი.
არის 4 ცალი.
483 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71201
 • სიგxსიმxსიღ: 260x1700x260 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 20 ცალი.
არის 20 ცალი.
785 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71202
 • სიგxსიმxსიღ: 260x1700x260 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 18 ცალი.
არის 18 ცალი.
785 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71203
 • სიგxსიმxსიღ: 260x1700x260 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 37 ცალი.
არის 37 ცალი.
785 ლარი.

სანათი/დასაკიდი LED

 • საქონლის კოდი: 71806
 • სიგxსიმxსიღ: 630x1500x600 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 16 ცალი.
არის 16 ცალი.
1 716 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71808
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1500x1100 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 29 ცალი.
არის 29 ცალი.
1 904 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71809
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1500x700 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 17 ცალი.
არის 17 ცალი.
1 850 ლარი.

სანათი/დასაკიდი loft

 • საქონლის კოდი: 71264
 • სიგxსიმxსიღ: 110x1540x180 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 2 ცალი.
არის 2 ცალი.
232 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71490
 • სიგxსიმxსიღ: 200x1520x785 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 16 ცალი.
არის 16 ცალი.
910 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71494
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1500x500 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 4 ცალი.
არის 4 ცალი.
485 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71495
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1500x500 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 8 ცალი.
არის 8 ცალი.
485 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71551
 • სიგxსიმxსიღ: 200x800x750 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 6 ცალი.
არის 6 ცალი.
824 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71560
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1000x500 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 11 ცალი.
არის 11 ცალი.
498 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71568
 • სიგxსიმxსიღ: 320x1425x320 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 18 ცალი.
არის 18 ცალი.
410 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71569
 • სიგxსიმxსიღ: 420x1425x420 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 5 ცალი.
არის 5 ცალი.
461 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71709
 • სიგxსიმxსიღ: 80x924x80 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 46 ცალი.
არის 46 ცალი.
1 660 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71819
 • სიგxსიმxსიღ: 240x1500x240 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 29 ცალი.
არის 29 ცალი.
552 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71820
 • სიგxსიმxსიღ: 240x1500x650 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 43 ცალი.
არის 43 ცალი.
573 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71825
 • სიგxსიმxსიღ: 180x870x900 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 84 ცალი.
არის 84 ცალი.
439 ლარი.
592 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71826
 • სიგxსიმxსიღ: 180x870x1335 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 79 ცალი.
არის 79 ცალი.
679 ლარი.
1 061 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71859
 • სიგxსიმxსიღ: 400x1500x400 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 4 ცალი.
არის 4 ცალი.
1 057 ლარი.
1 131 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71961
 • სიგxსიმxსიღ: 90x1500x600 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 41 ცალი.
არის 41 ცალი.
631 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71963
 • სიგxსიმxსიღ: 90x1300x700 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 13 ცალი.
არის 13 ცალი.
489 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71966
 • სიგxსიმxსიღ: 185x1670x185 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 57 ცალი.
არის 57 ცალი.
99 ლარი.
205 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71967
 • სიგxსიმxსიღ: 200x1700x200 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 8 ცალი.
არის 8 ცალი.
268 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71968
 • სიგxსიმxსიღ: 140x1890x140 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 15 ცალი.
არის 15 ცალი.
276 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71969
 • სიგxსიმxსიღ: 140x1890x140 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 18 ცალი.
არის 18 ცალი.
245 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71970
 • სიგxსიმxსიღ: 140x1890x140 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 35 ცალი.
არის 35 ცალი.
276 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71988
 • სიგxსიმxსიღ: 200x1100x500 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 23 ცალი.
არის 23 ცალი.
438 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71989
 • სიგxსიმxსიღ: 200x1100x700 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 18 ცალი.
არის 18 ცალი.
552 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71992
 • სიგxსიმxსიღ: 130x1500x1015 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 40 ცალი.
არის 40 ცალი.
1 106 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 71995
 • სიგxსიმxსიღ: 120x1600x300 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 58 ცალი.
არის 58 ცალი.
296 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 72005
 • სიგxსიმxსიღ: 120x1500x1015 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 60 ცალი.
არის 60 ცალი.
579 ლარი.
1 000 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 72006
 • სიგxსიმxსიღ: 120x1500x1015 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 58 ცალი.
არის 58 ცალი.
1 000 ლარი.
 • საქონლის კოდი: 72008
 • სიგxსიმxსიღ: 500x1000x540 მმ
 • Vele Luce (იტალია)
 • არის 39 ცალი.
არის 39 ცალი.
830 ლარი.
360 ლარი.
600 ლარი.
739 ლარი.